Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO TẠI YÊN BÁI

05/08/2019 09:57:20 Xem cỡ chữ Google

1. Diễn biến lũ

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên đạt đỉnh 30,99m (dưới BĐ2 là 0,01m) lúc 02 giờ ngày 05/8 và đang xuống chậm, lúc 09 giờ là 30,94m (dưới BĐ2: 0,06m).

2. Dự báo lũ

Trong 12 giờ tới: Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng xuống mức  30,70m (dưới BĐ2: 0,30m).

            Trong 12-24 giờ tiếp theo: Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng xuống mức 30,40m (trên BĐ1: 0,40m).

3. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi:

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, TX Nghĩa Lộ.

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện: Lục Yên, Trấn Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h