Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO TẠI YÊN BÁI

02/09/2019 05:34:18 Xem cỡ chữ Google

1. Diễn biến lũ

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống, lúc 17h ngày 02/9 là 29,40m (dưới BĐ1: 0,60m).

2. Dự báo lũ

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống .

- Đến 19h/02/9, mực nước tại Yên Bái: 29,30 m (dưới BĐ1: 0,70m).

- Đến 07h/03/9, mực nước tại Yên Bái: 28,70m (dưới BĐ1: 1,30m).

3. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện:

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện:

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Đây là bản tin cuối cùng trong đợt lũ này.    

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h