Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 30/9 NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2019

30/09/2019 02:50:19 Xem cỡ chữ Google

 

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét (vùng cao đêm và sáng sớm trời rét đậm).

Nhiệt độ cao nhất:  30 – 32oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 26 – 28oC

Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 13 – 15oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

           Nhiệt độ cao nhất: 31 – 33oC

 Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

 Nhiệt độ cao nhất: 31 – 32oC       

           Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 20oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h