Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT (ngày 20/01/2020)

20/01/2020 09:23:21 Xem cỡ chữ Google

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT

 

Sáng sớm nay (20/01), không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng khắp tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của KKL, khu vực phía đông có mưa nhỏ mưa phùn rải rác, phía tây có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm (vùng cao rét hại). Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13,4 – 14,0oC (vùng cao 11,0oC).

Dự báo: Ngày và đêm nay, KKL tiếp tục ảnh hưởng đến Yên Bái sau đó suy yếu dần.

Do ảnh KKL, các khu vực trong tỉnh Yên Bái ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm mai (21/01) có mưa nhỏ mưa phùn rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm (vùng cao rét hại). Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 – 12oC, vùng cao 7 – 9oC.

Trời rét kéo dài đến hết ngày mai (21/01), sau đó trời rét vào đêm và sáng, ngày có nắng.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h