Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

Gồm 05 Kỹ sư; 01 Cao đẳng.

- Giám đốc Đài: Ông Lò Huy Hoàn – ĐT: 0982 383102

- Tổ dự báo.

- Tổ điều tra cơ bản.

- Các trạm khí tượng thủy văn, điểm đo mưa nhân dân trực thuộc:

1. Trạm Khí tượng Yên Bái.

2. Trạm Khí tượng Nông nghiệp Nghĩa Lộ.

3. Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải.

4. Trạm Khí tượng Lục Yên.

5. Trạm Thủy văn Yên Bái.

6. Trạm Thủy văn Ngòi Thia.

7. Trạm Thủy văn Ngòi Hút.

8. Trạm Thủy văn Thác Bà.

9. Điểm đo mưa Khau Phạ

10. Điểm đo mưa Làng Cang.

11. Điểm đo mưa Khánh Hòa.

12. Điểm đo mưa Vĩnh Lạc.

13. Điểm đo mưa Lũng Hà.

14. Điểm đo mưa Bảo Ái.

15. Điểm đo mưa Cẩm Nhân.

16. Điểm đo mưa Kiên Lao.

17. Điểm đo mưa Ba Khe.

18. Điểm đo mưa Trạm Tấu.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h