ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

 

Địa chỉ: Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3862421; Fax:0293862253

Email: lohuyhoan.yb@gmail.com

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h