Khí tượng thủy văn >> Thời tiết

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020)

29/09/2020 10:51:19 Xem cỡ chữ Google

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h