Khí tượng thủy văn >> Thời tiết

GIỚI THIỆU VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2021/QĐ-TTg

18/06/2021 10:20:41 Xem cỡ chữ Google

GIỚI THIỆU VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2021/QĐ-TTg

 

Ngày 22/4/2021, Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 18/2021/QĐ-TTg về quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 44/2014/ QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và cho Quyết định số 46/2014/ QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg bao gồm 63 điều, chia làm 5 chương:

Chương 1: Những quy định chung, từ điều 1 - 7

Chương 2: Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, từ điều 8 - 41, chia làm 8  mục, cụ thể:

Mục 1: là Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, sóng lớn, nước dâng do báo thấp nhiệt đới, bão; từ điều 8 – 13.

Mục 2: là Dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; từ điều 13 – 16.

Mục 3: là Dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; từ điều 17 – 19.

Mục 4: là Dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước sâng, sương mù; từ điều 20 – 22.

Mục 5: là Dự báo, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối; từ điều 23 – 25.

Mục 6: là Dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên; từ điều 26 – 28.

Mục 7: là Báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; từ điều 29 – 33.

Mục 8: là Truyền tin về thiên tai; từ điều 34 – 41.

Chương 3: Cấp độ rủi ro thiên tai, từ điều 42 – 56, gồm cấp độ rủi ro thiên tai của 15 loại hình thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới; Nước dâng; Mưa lớn; Lũ, ngập lụt; Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; Nắng nóng; Hạn hán, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán; Xâm nhập mặn; Gió mạnh trên biển; Sương mù; Lốc sét, mưa đá; Rét hại, sương muối; Cháy rừng do tự nhiên; Động đất; Sóng thần.

Chương 4: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai, từ điều 57 – 61.

Chương 5: Tổ chức thực hiện, từ điều 62 – 63, quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/7/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h