Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI

14/10/2020 09:15:45 Xem cỡ chữ Google

Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 6 giờ qua (từ 13h/14-19h/14/10), các khu vực trong tỉnh xuất hiện nhiều điểm mưa to đến rất to như: Tà Si Láng (Trạm Tấu) 125,6mm; Làng Nhì (Trạm Tấu) 93,4mm; Sơn Thịnh (Văn Chấn) 74,2mm; Hồng Ca (Trấn Yên) 61,8mm; An Lương (Văn Chấn) 51,8mm; Kiên Lao (Trấn Yên) 44,2mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng mưa từ 30 – 50mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt tại các huyện:

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, TX Nghĩa Lộ, TP Yên Bái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h