Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI

15/10/2020 03:05:15 Xem cỡ chữ Google

Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 6 giờ qua (từ 19h/14 - 01h/15/10), các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Tà Si Láng (Trạm Tấu) 97,2mm; Làng Nhì (Trạm Tấu) 68,6mm; Sơn Thịnh (Văn Chấn) 76,0mm; An Lương (Văn Chấn) 83,0mm; Túc Đán (Trạm Tấu) 64,8mm; Nghĩa An (Nghĩa Lộ) 61,4mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng mưa từ 30 – 50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt tại các huyện:

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện: Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, TX Nghĩa Lộ, TP Yên Bái.

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: Mù Cang Chải, Yên Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h