Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2020

02/11/2020 03:15:03 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2020

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh (vùng cao đêm và sáng trời rét).

Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao:   22 – 24oC

Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao:  14 – 16oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:   24 – 26oC

Nhiệt độ thấp nhất:  18 – 20oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:   24 – 25oC

          Nhiệt độ thấp nhất:  19 – 20oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h