Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020

16/11/2020 03:36:55 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, có mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:  22 – 24oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao:   21 – 23oC

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao:  14 – 16oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa, trưa chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   22 – 24oC

Nhiệt độ thấp nhất:  17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   23 – 24oC

          Nhiệt độ thấp nhất:  17 – 18oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h