Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2021

19/04/2021 03:10:15 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

          Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:  27 – 29oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 23 – 25oC

Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 17 – 19oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất:   27  – 29oC

Nhiệt độ thấp nhất:  20 – 22oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

           Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

           Nhiệt độ cao nhất:   27 – 28oC

           Nhiệt độ thấp nhất:   21 – 22oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h