Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 23 NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2021

23/04/2021 03:12:58 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 23 NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:  32 – 34oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 30 – 32oC

Nhiệt độ thấp nhất: 25 – 27oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 17 – 19oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất:   31  – 33oC

Nhiệt độ thấp nhất:  25 – 27oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

           Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

           Nhiệt độ cao nhất:   32 – 33oC

           Nhiệt độ thấp nhất:   26 – 27oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h