Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 29 NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2021

29/04/2021 02:55:06 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 29 NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Vùng cao đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:  28 – 30oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 22 – 24oC

Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 16 – 18oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ cao nhất:   28 – 30oC

Nhiệt độ thấp nhất:  20– 22oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ cao nhất:   29 – 30oC

Nhiệt độ thấp nhất:  20 – 21oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h