Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 30.4 NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2021

30/04/2021 02:39:43 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 30.4 NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:  29 – 31oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 24 – 26oC

Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 15 – 17oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất:   29 – 31oC

Nhiệt độ thấp nhất:  19 – 21oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất:   30 – 31oC

Nhiệt độ thấp nhất:  20 – 21oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h