Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

TIN NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI

03/08/2021 03:04:30 Xem cỡ chữ Google

TIN NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI

TIN NẮNG NÓNG Trên khu vỰc TỈNH YÊN BÁI

       

Hiện nay (03/8), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc. Trường phân kỳ gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc kết hợp với trường phân kỳ trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ nên ngày mai (04/8), các khu trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36oC (có nơi cao hơn).  

Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 06/8 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38oC.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h