Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2021

18/11/2021 09:21:59 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:  21 – 23oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  20 – 22oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 16 – 18oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   22 – 24oC

Nhiệt độ thấp nhất:  17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   23 – 24oC

Nhiệt độ thấp nhất:  18 – 19oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h