Tin dự báo thời tiết >> Thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2021

26/11/2021 03:04:32 Xem cỡ chữ Google

DỰ BÁO THỜI TIẾT

ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2021

 

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất:  20 – 22oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  19 – 21oC

Nhiệt độ thấp nhất: 13 – 15oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 13 – 15oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   21 – 23oC

Nhiệt độ thấp nhất:  13 – 15oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:   22 – 23oC

Nhiệt độ thấp nhất:  14 – 15oC

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h